If you have any questions, please fell free to get in touch with us.

Dhaabbanni Keenya “Oromo Design” Uffata Aadaa Oromo Kamiyyuu Bifa Miidhagaa Taheen Biyya Addunyaa Kamirrattuu Babaldhisnee Dhiheessuudha Namoota Uffata aadaa barbaadan kamiifu biyya hundatti Dhaqqabsiisuu  Kana malees Aadaa oromo bifa uffataatiin addunyarrati beeksisuufi Yeroo Dhihoo keessatti Dhaabbata uffataa kan aadaa oromo akka idi-addunyaati dhaabbata guddaa dhaabuudha. Kana malees Aadaa oromo bifa uffataatiin addunyarrati beeksisuufi Yeroo Dhihoo […]

CONTINUE READING ➞

Dizaayinarootni biyya keessaa kanneen akka Oromo Design,

Dizaayinarootni biyya keessaa kanneen akka Antiko Design, uffata aadaa Oromoo duraan turerraa kahuun, ammayyeessanii midhaassu. Haalluuwwan uummata Oromoo ibsan keessaa diimaa, gurraachaafi adiin, huccuu gosa hedduu irratti muldhatu. Suuraa armaan olii kanarratti, kittaan warri dhiiraa uffataniifi adda-jaleen mataarra maratan hawaasa biratti durumayyuu kan baratame oggaa tahu, kan shamarran irra keessaan uffatan garuu ammayyaawee kan tolchamedha. Siinqeen […]

CONTINUE READING ➞

Dhaabbanni Keenya “Oromo Design” Uffata Aadaa Oromo Kamiyyuu Bifa Miidhagaa Taheen Biyya Addunyaa Kamirrattuu Babaldhisnee Dhiheessuudha

Dhaabbanni Keenya “Oromo Design” Uffata Aadaa Oromo Kamiyyuu Bifa Miidhagaa Taheen Biyya Addunyaa Kamirrattuu Babaldhisnee Dhiheessuudha Namoota Uffata aadaa barbaadan kamiifu biyya hundatti Dhaqqabsiisuu  Kana malees Aadaa oromo bifa uffataatiin addunyarrati beeksisuufi Yeroo Dhihoo keessatti Dhaabbata uffataa kan aadaa oromo akka idi-addunyaati dhaabbata guddaa dhaabuudha. Kanaaf namoonni Bakka bu’iinsaan uffata Bifa jumlaatiin fudhattaniii gurguruu barbaaddan […]

CONTINUE READING ➞

Uffata Barbaaddan Filachuun Order Godhadha…

Grand OpeningDhaabbanni Uffataa/Oromo Design/ Uffata Aadaa Oromoo Calaqqiisiisu Uffata Mimmiidhagoo Tahan Isiniif qabatee dhufee Jira Kanaafuu Namoonni Uffata Kana Bitachuu Barbaaddan Biyya Kamu Teessaani Bitachuu Dandeessu Oromo Design Wanti Adda Isa Godhuu Yoo Jiraate Biyya Kamiyyuu Teessaani Bitachuu Dandeessu / Europe, Asia, Canada, Australia, Africa Biyyoota Hundumattuu Ni Argattu Kanaaf Namonni Bitachuuf Qophii Taatan Gama […]

CONTINUE READING ➞

Uffata aadaa Oromoo sabootni biroollee akka uffatan gochuu qabna’

‘Uffata aadaa Oromoo sabootni biroollee akka uffatan gochuu qabna’Dizaayinarii uffata aadaa Oromoo dorgommii idila addunyaa mo’ate qopheessine Sabboonummaan Oromoo uffata aadaa akkamiin ammayyeesse?Gabaasni kun isin jala darbee yoo ta’e, Dibata jaqabuuf kunoo irra deebiin dhiyeessineera dubbifadhaa. Grand OpeningDhaabbanni Uffataa/Oromo Design/ Uffata Aadaa Oromoo Calaqqiisiisu Uffata Mimmiidhagoo Tahan Isiniif qabatee dhufee Jira Kanaafuu Namoonni Uffata Kana […]

CONTINUE READING ➞

Grand Opening Dhaabbanni Uffataa/Oromo Design/

Grand OpeningDhaabbanni Uffataa/Oromo Design/ Uffata Aadaa Oromoo Calaqqiisiisu Uffata Mimmiidhagoo Tahan Isiniif qabatee dhufee Jira Kanaafuu Namoonni Uffata Kana Bitachuu Barbaaddan Biyya Kamu Teessaani Bitachuu Dandeessu Oromo Design Wanti Adda Isa Godhuu Yoo Jiraate Biyya Kamiyyuu Teessaani Bitachuu Dandeessu / Europe, Asia, Canada, Australia, Africa Biyyoota Hundumattuu Ni Argattu Kanaaf Namonni Bitachuuf Qophii Taatan Gama […]

CONTINUE READING ➞

Uummatni Oromoo Itoophiyaa keessa jiran, lakkoofsaan saboota kaan irra guddaa tahanis,

Dhiibbaa ifatti mul’atuufi dhokataa ta’een Afaan isaaniin uummata fuulduratti dubbachuu dabalatee, eenyummaa isaanii akka barbaadanitti ibsachuuf danqaaleen garagaraa turan. Maddi rakkoo kanaas ‘aadaa baratamaa biyyaalessaa’ mul’isuu dhabuun qeeqa namootarraa dhiyaatu sodaachuurraa kan kahe ture. Haa tahu malee, ofitti amanamummaan eenyummaa ofiifi aadaa ofiin boonuu dhaloota ammaa keessatti dagaagaa dhufe, faashinii uffata aadaan mul’achuu eegaleera. Ayyaanni […]

CONTINUE READING ➞

Bakka bu’iinsaan uffata Bifa jumlaatiin fudhattaniii gurguruu barbaaddan…

“Oromo Design” Uffata Aadaa Oromo Kamiyyuu Bifa Miidhagaa Taheen Biyya Addunyaa Kamirrattuu Babaldhisnee Dhiheessuudha Namoota Uffata aadaa barbaadan kamiifu biyya hundatti Dhaqqabsiisuu  Kana malees Aadaa oromo bifa uffataatiin addunyarrati beeksisuufi Yeroo Dhihoo keessatti Dhaabbata uffataa kan aadaa oromo akka idi-addunyaati dhaabbata guddaa dhaabuudha. Kanaaf namoonni Bakka bu’iinsaan uffata Bifa jumlaatiin fudhattaniii gurguruu barbaaddan gatii madaalawaa […]

CONTINUE READING ➞

Itoophiyaatti naannoon Oromiyaa lafa biyyattiin qabdu hedduu uwwisa,

Itoophiyaatti naannoon Oromiyaa lafa biyyattiin qabdu hedduu uwwisa, aadaawwan danuu tahanis of keessaa qaba. Akkasumas itoophiyaan alattis Kaaba Keniyaatti ummati Oromoo bal’inaan ni argama. Suuraa asiin oliin mula’tu kanarratis, shamarran kunniin uffata aadaa Harargee uffachuun, Qalamshiishaa mataa gubbaatti baataniiru. Dizaayina uffataa kana Mana Uffataa Aadaa Yoomiyyuun kan tolfame yogguu tahu, sabbatni mudhiitti hidhatan hawaasa Oromoo […]

CONTINUE READING ➞

Hundaa’iinsa Dhaabbata Diizaayina Uffata Aadaa Oromoo Haaraa…

‘Uffata aadaa Oromoo sabootni biroollee akka uffatan gochuu qabna’Dizaayinarii uffata aadaa Oromoo dorgommii idila addunyaa mo’ate qopheessine Sabboonummaan Oromoo uffata aadaa akkamiin ammayyeesse?Gabaasni kun isin jala darbee yoo ta’e, Dibata jaqabuuf kunoo irra deebiin dhiyeessineera dubbifadhaa. Grand OpeningDhaabbanni Uffataa/Oromo Design/ Uffata Aadaa Oromoo Calaqqiisiisu Uffata Mimmiidhagoo Tahan Isiniif qabatee dhufee Jira Kanaafuu Namoonni Uffata Kana […]

CONTINUE READING ➞
Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categories