Manaa Uffata Aadaa oromoo

Manaa Uffata Aadaa oromoo tessonii finifinee akasumaa biyyaa kessaafi biyyaa allaati kani regamudhaa Akaa Armani gaditii nu argachuu dadesanii imo Telegram WhatsApp +251929376704 Mana uffata aadaa oromoo Design barbaadan sagantaa adda addaatiif ni qopheessina biyya keessas ta’ee alatis ni erginaTeessoon keenyaa finfinnee Enyummaa Bonsaa Hojii Bonsaa! Wow-Bagan-nama-ta’e-nama-keessaa-immoo-Bagan-oromoo-ta’e! Odeeffannoo guutuufi dizaayinaa haarawa argachuuf toore Telegram chanel keenyaatin Hordofa. Link kanaan gadii tuquu seenaa join godhaa Kanaaf namoonni Bakka bu’iinsaan uffata Bifa jumlaatiin fudhattaniii gurguruu barbaaddan gatii madaalawaa taheen guutu idil-addunyaarratti hayyama fudhachuudhan gurguruu ni dandeessu . karaa toora sab-qunnamtii profile keenyaan nu argachuu dandeessu waliin ta’uudhaan aadaa oromo haa cimsinuu.

Grand Opening / Baga Gammaddan
Hamayyeessuu fi qulqullina hojiisaa dabalurratti malee uffanni Oromoon silayyuu dizaayina bareedaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categories