Hamayyeessuu fi qulqullina hojiisaa dabalurratti malee uffanni Oromoon silayyuu dizaayina bareedaa

Abaaboon ijoollummaa eegaltee hojii kanarratti boba’uuf fedhii guddaa qabaattu illeen, waan barachuuf feetu maatiin dhowwamu ishee dubbatti.

Haata’u malee, waggoota hedduu booda fedhiifi kennaashee ganamaatti deebi’uun hojii uffataa dizaayiin gochuu jalqabuun hojjechaa jirti.

Aadde Abaaboon bara 1993 keessa biyyaa bahuun gara Awustraaliyaa kan deemte yoo ta’u, waagoota 25 darbaniif achuma magaalaa Melboorni keessa jiraattee jirti.

Turtii waggoota 14 booda gara biyyasheetti yeroo deebiiteetti ture fedhiin dizaayiniin huccuu inni bara ijoollummaarraa keessashee ture haaromuu kan dubbatu.

Kaka’umsi inni jalqabaa fedhii fi haawwii guddaa yeroo ijoollumma kiyyaarra jalqabe nakeessa buleedha jetti Abaaboon.

“Uffataafi mana babbareechuun baay’ee na gammachiisa. Akkuman sadarkaa lammaffaa xumureen barumsakoo kallattii barachu fedhe maatiinkoo naaf waan hinhayyamneefuu dhiisuuf dirqame”.

Manaa Uffata Aadaa oromoo
Kennaan keessa namaa jiruu yeroo eeggata

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categories